is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemene konst- en letter-bode, voor meer- en mingeöeffenden. Behelzende berigten, uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 176 )

NARIGTEN en BYZONDER HEDEN,

tot DEN handel en scheepvaart, landen veebouw, als mede de h u i S h o ukunde , handwerken en fabrieken, betrekkelïk.

Teyzeh der Granen, op 27 Novemb. te Amsterdam.

TARW. Het Lasti GERST. Het Last

Ggld.l Gpld. Poolfche bonte en witte igoaais Vriefche Wintergarst . 80a 100 dito rode • • 180 a 206 Gron. en Oldamfche . Soa 100

Elbing en Heugfe . i3oa 205 Zceuwf. en Overm. Winter Soa 100 Koningsberger • 175 a igö Dito Zomer . • 80a ico Vriefche • • • i8oa200,Dantziger en Elb. . . öoaioo Bovenlandfche . . . i7°ai95| „.,.„„ nnui-wTPVT Voorlamlfche rode . . 130817.5 HAVER en BOEkWEYT. Zeelandfehe .... 200a 220I

ROGGE. Brouwliaver . • 55 a 75

Pruisfifche . . » 105 a 1241 Witte Voeder dito . 45 a 5° Koningsberger . . io=;a 124Boekw. Amersf.enGooil. £ 25327 Gedroogde . . . 116 a 125 Dito Brab. en Vlaam. £25327

Zaad, Oly en Traan. Koolz. Zeeuwsch en Raap-Oly, per Aam f 48$

Overm. 't Last. . £ 45 a48 Dito Lyn . f 5°i

Slag-Lynz. de ton van Dito Henmp ... ƒ 50*

5 Schep. Rigaas ƒ 9] a io\ Walv. Traan, t quart.

Heimipzaad dito . ƒ 7a 8 van 12 Stek. . . / 100 Dito Rode . . / 95

Wissel- en Speciecours.

Madrid ufo. 2 tn. §. 85 Cadix — - 84iaf

I.isfabon - 57i Nieuwe Ducat. ƒ 5>ï35ï2

Venetien — - o,o« Oude ger. dito - 5,11,10

Livovno ■ - 95ï Nieuwe Louis d'Or - h,8J,9j

Parvs. 2. m. .. . r Guinies - i2,\A,^2

dltokort. >'nAs(ig^ piftolen _ 0,l 6

Idem in Specie - 551 Franfche Kronen -55|a2

Londen. 2. m. fi Nieuwe Ryksd. -32*3 pCt. Dito kort - „, ' _

Hamburg 2. m. Ct. ft. 3ÖJ B?. Agio van den Bank - 9<Sga| pCt. Dito kort - 3ö| —

Wenen id. B°. - 35 ï

GERST.

Vriefche Wintergarst . Gron. en Oldainfche Zceuwf. en Overm. Winter Dito Zomer . • Dantziaer en Elb. .

Het Last Gfild. Soa ioo 8o a ioo 8o a100 8oa ico 8o a ioo

Brouwliaver . • 55 a 75

Witte Voeder dito . 45 a 5° Boekw. Amersf.en Gooil. £ 25327 Dito Brab. en Vlaam. £ 25 a 27

96i a 97? pi'Ct. Dito 4 prCts. 85 a 85{ P'Ct. Dito 4 prCts. met premie. 90 a 91 prCt. Dito Gcconf. Fondf. 4> prCts. by Staphorst. 68 a 69 prCt. Akkers ifte Negot. 85 a 88 prCr. Dito 2de Negot. 77 a 79 prCt. Kwik en IVenerb. 5 prCts. 85 a 86 prCt. Dito 4.1 prCts. 77 a 79 prCt. Dito 4 prCts. 73* a 75 prCt. Spanje 41 prCts. 83 a 84| prCt. Dito 31 prCts. 66 a 68 prCt. Rusland 5 prCts.

91 a 92 prCt. " Dito 4^ prCts. 86 a 96 prCt. Dito 4 prCts. 81 a 82 prCt. Zweden 5 prCts. 96»- a 97 prCt. Dito 4.x prCis.

92 a 93 prCt. Dito 4 prCts. 90 a 92 prCt. Denemarken. TnU. a nrfïs. o8 a oo nrCt. Dito Holfiein a DrCts. 07!aoR!-

1011. 4 preuts. 90 a 99 pn^t. unu nuijtetn 4 pi^,is. y/jayej-

prCt. Dito Leen. en Wisf. 15. 4 prCts. 96-J897^prCt. Dito Kroon 4 prCts. 94 a 95 prCt. Folen 5 prCts. 91 897 prCt'. Saaren Onver wisf. Steuer 3 prCts. 37^ a 38 ftv. Dito Ordin. 3 prCts. 38 a 38J ftv. Dito Kamerft. 3 prCts. 36837 ftv. Dito 2 piCts. 293*30 ftv. Auift. 27 November 1797.

GEBOORTE-, TROUW- en STERFLYSTEN.

Het getal der Doden, gedurende de laatstverlopene Week; is geweest: te Amfterdam 117; en te Haarlem 18, onder welken laatften 10 beneden de 12 Jaren.

WAARNEMINGEN van WIND en WEDER.

weerkundige waarnemingen,

BUITEN HAEKLEM.

IBAR0- THER- HYGRO-STREEKi LUCHTS" ME- MOME- ME- DER GESTELDTER. TER. TER. WIND. HEID.

C29. o\ 43i 68 w.z.w.'

„„ ) ~ 7*7 /r„ zware ftorm met regen-

22 t 29- o 46J 60 — j M hagelbnijen. b (_28. 9\ 42 75 —■

C29. 31 39 78 w. n. w.

23 < 29. l\ 44 67 w.z.w. bewolkt. C.29. 5 32J 76 z.w.

C29- 5~ 34* 80 z.w. fjfflorg. hagel; voormidd.

24 / 29. 6\ 4I| 59| w.z.w. bewolkt; nam. betrokk. C29- 7j 35 65 — 'savonds bewolkt.

C29. 7\ 30 91 a z. z.w.

25 < 29- 84' 4li 81 Z. bewolkt, c29' 8* 36 81 Z. O.

C29. 6* 5I-J 98 Z.w. 's morg. en 'sav. ftorm,

26 < 29. 7 53 83 — tusfehen beide regen; / 29. 7 SAï 70 — 'snagts zware ftorm.

C29. 6\ 49 , 87| Z.Z. w. bewolkt; *smorgens

27 <29. 7| 55| 76 w. z. v/. ftormagtig; verder C 29. 7\ 48£ 78 — hardc windl C29. 4Si 76 w. n. w.

28 / 29. 81 48£ 59| N. N. w. betrokken. I29. s" 39 65 1 —

M A ANDELYKS CHE PRYSLYST derINen UITLAND SCHE EFFECTEN.

Inlandsciie. Holland 2\ prCts. 42 a 49 prCt. Geforceerd en Restanten van Loten 35 a 37 prCt. Zeeland 2i prCts. 29 a 32 prCt. Friesland 2 prCts. 38 a 41 prCt. Utrecht 2\ prCts. 48 a 50 prCt. Generaliteit 3 prCis. 43 a 49 prCt. Last- en Veilgeld 2£ prCts. 37 a 40 prCt. Prins van Orange 2\ prCts. 40 a 42 prCt. O. I. C. Lot. 1785-1790. 3 prCts. 28 a 42 prCt.

Engelsche. Bank-AéV ii8aii9prCr. O.Ind. — prCts.

2. Zee prCt. O.Z.Z. Ann. prCt. Dito nieuwe 48

prCt. 3 prCts. Gec. 48a49prCt. Dito gerd. 47348 prCt. 4 prCts. Gcconf 59 prCt.

Diverse Buitenlandsciie. Amerika. 5 prCts.

Te Haarlem, by A. L O O S J E S, Pz.