Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iii

AAN HET

COMMITTÉ

T O T D E

ZAAKEN van de MARINE,

RESIDEERENDE IN denHAAGE,

Wordt dit werk eerbiedig opgedraagen

door

De Commisfarisfen tot de Zaaken , het bepaalen der JLengte op Zee , en het verbeeteren der Zeekaarten betreffende.

jan hendrik van swind1en,

jacob flor in,

cerard hulst van keulen,

* 2

Sluiten