Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WUmdtkti,

' ■* van ieder middel,—;—. k

met by voeging derj kosten,en waar in

dezelve beltaan. |

ƒ 30,571-7-6 , . Transport . j ...... )ƒ ,tf3jlIu.Ifl.u

2 17-12- oSoetewynen, is de zuivere opbreng . . ƒ 4^*43*16**'ö

Verhoginge der Wynen , utf. . . 2,604- 7-14

Uitheemfche Bieren, utf. . . . 499-4-6

t>> f 5°>447- 4

Daarenboven is hier uit betaald'

Particuliere Colle&gelden van Leeuwarden . . ƒ 20o- o- o

Voor het confronteren der Colle&boeken in 4 quartalen . . ... 17-it- o

- 217-12- ó

Ruwgeld 50,665- o- 4

10,791- 4- qThee en Kofy, is de zuivere opbreng . \f 93,779* 5- 4

Daarenboven is hier uit betaald:

» 48 Jaarlykfche Traftamenten aan Haven Chergers, die het opzigt hebben over alie Lands middelen, en belopen na aftrek van eenige huishuuren . ƒ 9,094- 6- 4

: Pegeldienften . 1,315-0-0

Betaalde huishuuren van eeni: ge Opzigters . . 131-18- o

Colleclgeld aan den particulieren Collecteur te Leeuwarden ... 250- o- o

' " 10,791- 4- 4

dus Ruwgeld 164,570- 9- 8

-ƒ .4^0- 3-k> . Tansportere . .. . . .. , . . Tw^f

H

Sluiten