Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 0 >

Afgaande kosten Middelen. Jzuivere opbreng! Ruwgeld,

van ieder middel * ■ Van ieder middel, • ■ ■

metbyvoegingder kosten, en waar in dezelve beftaan.

ƒ 170,538- 7-n . . . Transport ... ... ƒ 1,904,127-14-7

gen van die penn. aan 's Lands Comptoir, de volgende beloning genieten:

De Collecteurs buiten Leeuwarden , van alle posten minder dan 500 c£, 3 pCto, van alle posten meer dan 500, doch minder dan rooo guldens belopende, van de eerfte 500, 3, en van 't' geen daar boven is, 2 pCto, van alle posten die boven de 1000 guldens zyn, van dc eerfte 500, 3, van de tweede 500, 2, en van het geene daar boven is, één pCto; doch de Collecteur bin nen Leeuwarden, in alles half zoo veel.

30,885-18- 4 Reëel, is de zuivere opbreng . . ƒ 5-9,43-" 5'12 Daarenboven is hier uit ten Comptoire betaald: Het Colleftgeld, het welk van ieder gulden één ftuiver is, rendeert ƒ 28,015-18- 4 Als mede wordt ten Comptoire gevalideert , aan „de Sccremrien van Districten en Steden, voor het opmaken van de Reëele Cohieren ieder a f 70-0-0, is voor 41 2,870- o- o

30,885 18- 4

Ruwgeld 560,318- 4-0

9,959-14-15Floreenen, bedragen zuiver ... ƒ 757,946-10-10 Daarenboven is hier uit betaald: 1 °. Aan de Ontfangers voor hunne adminiftratie de iooe penning, of 1 pCto bedraagt over de geheele Provincie ... ƒ 7,679- 1- 5 20. Aan dezelve wegens Portgeld voor het overbrengen van die penningen 6 Huivers van ieder honderd guldens, rendeert . 2,280-13-10

9,959-14-15

Ruwgeld1 767,906- 5-9

ƒ 211,384- 0-14 . . , Transport ... 1 ... * /3>232,352- 4-°

Sluiten