is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, nevens de voornaamste gebeurtenissen in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H4

Standvastigheid van Holland en Hun Hoog. Mog.

GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN.

om die plaats te herwinnen, maar denkelijk onderrigt, dat de Franfchen zich ook gereed maakten bij Nijmegen en daar boven de Waal te pasfeeren, zo verlieten zij de Bet uw, na eerst de fchepen, die in de haven door het ijs bezet waren, te verbranden; trouwens, waar zij vlugten moesten, verzuimden zij niet eerst alles uitteroven, te plunderen, ofte verbranden. Hierop bezetten de Franfchen Buuren en Kuilenburg, maar aan den boven kant der Waal vonden de Franfchen den grootften tegenftand, bij de keizerlijken, die hun aldaar van voet tot voet den grond betwistten, doch niets was beftand om de zegevierende wapenen der Franfchen te keeren noch den overtogt te hinderen, dien zij gelukkig volbragten. De Engelfchen werden 'daardoor genoodzaakt hunne vlugtende fchreden te verhaasten, doch waardoor hun den tijd en gelegenheid benomen werd om aan hunne roof en plunderzucht te kunnen voldodn.

Hoe zeer het gevaar dagelijks toenam, was en bleef Holland, gelijk ook Hun Hoog Mog. ftandvastig, om tot het uiterften hun grond te verdedigen, blijkens aan de door den Raad van Staaten en zijne Doorl. Hoogh. op den 30 Decb. 1794. ingeleverden ftaat van oorlog. Een (luk dat de ftcllers eer aandoet, bijzonder in het geene zij omtrent het geld en nationaal crediet op bladz. 4, 5 en 6. opgeven. Waarheden en grondbeginzelen, van zo veel gewigt voor

ons