is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, nevens de voornaamste gebeurtenissen in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN. 105

„ der zaak, op dit oogenblik en alvoorens dat „ uwe vergadering fcheidt, de gefchiktfte mid-

delen zullen willen beraarnen tot de regelmaa„ tige voldoening van ons verzoek.

,, Wij hebben zekerlijk geen voorbeeld no,, dig, om ons aan te zetten tot dat geene, „ dat eerlijk en pligtmaatig is, en dat ons eigen „ hart en gevoel ons voorfchrijft; maar wij mee,, nen het echter niet onvoegzaam te zijn UEd.

Gr. Achtbaaren onder het oog te brengen, dat „ het zelfde verzoek door de Gr. Achtbaare ,, Regeering der aanzienlijke ftad Leyden giste„ ren avond, zonder uitftel en op de minnelijkfte 9, wijze aan de burgerij toegedaan, en daade-

lijk in de be>te orde, zonder belediging van

eenig mensch, ter uitvoer gebragt is. Wij „ vvagten van UEd. Gr. Achtbaaren niets minder.

Op dit gedaane voordel werd door de Vroedfchap geantwoord : dat zij gehouden „ zijnde aan eene capitulatie, tusfehen den Fran5, fchen generaal Pichegru en haare afgezonde-

nen gedooten, (welke ook aan de burger com,, misfie werd voorgeleezen, en volgens welke het „ hier liggend guarnifoen en de fchutterij gewapend „ moesten blijven tot aan het daadelijk arrivement „ der Franfche troepen) de Vroedfchap niet meer „ in haar geheel was, en dus zich verpligt vond

het gedaane voordel der burgerij af te daan. „ Op deze weigering deed de eommisfie, ingevol„ ge haaren ipeciaalen last, het volgende protest: Na „De