Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS _ djer NEDERLANDEN. ni7

Bij de Introductie van het ontwerp der -Staatsregeling, vindt men eerst eenige algemeene Be-n ginzelen, en dan de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels. Daar op volgt de Acte van Staatsregeling. Bij Titul i. wordt de Bataaffche Republiek één en ondeelbaar verklaard, en verdeeld in de agt volgende Departementen:

Hoofdplaats.

Eeifle Departement de Temt, . . . Leeuwaarden.

Tweede . Oudi T.fel, . . . Zwolle.

Derde ——— Rhijn, . • . .Arnhem.

Vierde < • • Amflel, .... Amfierdam.

Vijfde Texel, .... Alkmaar.

Zesde . Delft, .... Delft.

Zevende Dommel, . . . 't Bosch.

Agifte » i ■ Schelde en Maai, Middelburg,

De 2de Titul handelt over de Stembevoegdheid der Burgeren.

Bij Art. 11. wordt de verklaaring voorgefehreven , welke ieder Burger, di: zich in het Stem-r register, laat opfc brij ven, verpligtis te doen. Eene verklaaring niet alleen van Burgertrouw, dat billijk was, maar ook van onveranderlijken afkeer van het Stadhouderlijk Beftuur, het Foedederalismus, de Ariftocratie en Regeringloosheid •— dat in effecte een Inquijitoriaale Staatkundige geloofsbelijdenis was, gelijk ik hier voor heb aangetoond. Geen wonder, dat daarom veelen weigerden die verklaaring te doen, en daarom hunne posten of bedieningen moesten verhaten. Dat men bij Art. 15. de noodige omP 3 zich-

Verdeeling ;r StsaLSgeliag.

Verklaring ,er Steittgéa reinigden.

Sluiten