is toegevoegd aan uw favorieten.

De antwoorder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 122 >

/

ons-'weekblad hebben vol gefchreven, dat het daar mede genoeg is — neen — het Nommer moet zodanig ingerigt wezen, dat er onze Lezers beter of geleerdertiooT kunnen worden; dat wij hen bemoedigen in de rampfpoeden van den tijd, of vertroosten met het blijde vooruitzigt van gelukkiger dagen —• en indien wij dit doel treffen, dan mogen wij eerst zeggen dat het genoeg is.

Of zou het ooi genoeg zijn, wanneer een Predikant, even als Dominé queselius zijn twee uren, die doorgaans tot een ortodoxe preek gevorderd worden, enkeld met zugten en temen, uitroepen zonder verHand, zoo dat er geen fterveling iets van kan navertellen , fomtijds ook wel eens met razen en fchelden, vervloeken en verwenfchen doorbragt; — of moet aijne predikatie naar het voorbeeld van zijnen groten Meester ingerigt wezen, om het menschdom door gezonde redeneringen, kragtige bewijzen, en vriendelijke vermaningen tot betrachting van deugd en Godsvrugt opteleiden? immers ja — maar dat komt ieder een in zijn kraam niet te pas — die eens Predikant is, blijft tegenwoordig Predikant, al preekte hij het ganfche jaar door, de eene reize over de mantel te Troas en de andere over den fmit in Israël, gelijk men van een zeker Predikant vertelt, maar als de

gemeente eens kon zeggen : Hoor Dominé! je

moet ons in plaats van zugten, voor ons geld, goede', verllaanbare en gezonde predikatiën leveren, of wij zullen naar een ander Predikant moeten omzien, wat zegt gij Lezers? zou er dan ook meer op een Predikatie geblokt worden , zou Dominé wel denken , dat het genoeg was, als hij zondags maar een paar uuren fiond te praten, en voorts de overige dagen in rust en ledigheid, zonderzorgen, als de leliën des velds, doorbragt — ik denk, dat hij wel anders zou beginnen te preken.

- Is het maar genoeg, dat een Student, drie of vier