Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i MAART 1798.

terwyl dit gebouw niet is een Gebouw, dat konde gemist worden , maar ten dienfte van den Lande onöntbeerlyk is; — op welken grond Ulieder Commisfie advifeert, dat deszelfs timmering door deeze Vergadering behoorde te worden geratificeerd, en de Rekenkamer al mede geauthorifeerd die Posten in Uitgaave te laaten valideeren en pasfeeren.

En dat Extract deezes aan de Rekenkamer en die zulks verder aangaat, zal worden afgegeven, tot informatie en naricht.

Onderwerpende uwe Commisfie in deezen zich niet te min, aan het meerder verlicht oordeel deezer Vergadering.

En is hetzelve Rapport gehouden in advis, tot aanfiaanden Maandag den 5. deezer.

De Prsfident heeft de Vergadering gefcheiden; en geadjourneerd tot morgen ogtend ten elf uure.

Sluiten