is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i8 fio MAART 1798.

J. Jansfen

J. R. van Ommeren.

B. Bruins.

P, van Zonsbeek.

A. A. Bakker.

J. Ondorp.

J. G. Welsman.

A. van der Jagt.

A. J. C. de Bere.

J. Nuhout yan der Veen.

PV. A. Dams.

W. T. van Bennekom.

J. P. Pesfers.

G. Beljaard.

Th. van Leeuwen.

F. Derks.

J. LI. Nieuwenhuis. J. Kreilkamp. Adr. Ploos van Am ft el. T. Cantor Visfcher. J. P. Goudsblom. L. Nolst. p. loens. J Nolet.

H. de H. Lemon. H. L. van Altena. L. Hoogendyk. W. Libotté. A. Vesters. H. Verhagen.

ABSENT.

In Commisfie.

Blauw.

Met Permisfie.

Hoffhiann. Pannebakker. C. Visfer.

Wegens Ziekte.

Beerenbroek. Bosch.

D

e Decreeten, gisteren genomen, zyn geleezen en gerefumeerd, gelyk ook gerefumeerd en gearrelleerd zyn, de Depêches daaruit refulteerende.

U