is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2oo ii APRIL 1798.

de Crinjineele Vonnisfen, tegen hen in de Maand April en Mey 1795 door Schepenen der Stad Rotterdam uitgefprooken, ter zaake, dat zy aan het gebeurde op den 14. en 15. November 1795 zouden hebben deel gehad, met alle.derzelver gevolgen en aankleeven van dien, gelieve te vernietigen en te casfeeren;

En is daar nevens geleezen de Requeste \znJ.Ooms, cum fuis, mede alle Burgers der Stad Rotterdam; ftrekkende tot appui van het voorfchreeve verzoek:

En.gedecreteerd, de voorfchreeve Requeste, ir. originali, te ftellen in handen van de Burgers Reprs fentanten Nolst, Voogd, Konynenburg, Midderigh, en Aujfmorth ,om de Vergadering daaromtrent te dienen van confideratiën en advis.

h ®P de Requeste van Jan .van de Stadt, woonende binnen de Stad Amfterdam; oud ruim 21 jaaren, blykens Extract uit het Doopboek van de Hervormde Kerk aldaar, en voorzien van favorable Brieven van voorfchryving van het Committé van Algemeen Welzyn binnen de Stad Amfterdam voornoemd, beide nevens de voorfchreeve Requeste gevoegd; verzoekende Brieven van Venia /Etatis in ordinarid forma :

Is gedecreteerd, dat ten behoeve van den voornoemden Jan van de Stadt, de verzogte Brieven van Venia /Etatis in behoorlyke forma zullen worden gedepêcheerd.

De Burgers Reprafentanten^/Jwrf/?,en verdere, by Decreet van den 2. Maart laatscleden, Gecommic» teerden, to: hec bepaalen van een Gerechtshof, voor welk den gearresteerden Burger Reprafenranc van der Jagt zoude behooren re worden ce regc gefteld: hebben ter Vergadering uicgebragc het navolgend Rapport :

BUR~