Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door NEDERLAND. §

hofplaats voeren. ——— Men weet dat hier ter plaatze in de dertiende eeuw, onder de Regeering van Graaf Floris den IV;, eene abtdy gefticht wierde, voor edele nonnen, waarin ook de nieede ftichteresfe, Gravinne Mdchteld, Echtgenote van Floris in den jaare 1267 overleeden is. Men gelooft dat de kerk van dit Dorp nog een overblyfzel dier Abtdye is; maar hoe gebrekkig zyn onze gefchiedenisfen ? —— De oprechting is bekend, maar de vernietiging of ver, woesting vindt men niet geboekt. Dac deeze kerk nog een deel dier abtdy zou zyn is niet onwaarfchynlyk, dewyl zy zeer oud is,en op eene heuvelachtige plaats, ter zyden van welks fraaije boomen ftaan, gebouwdis. —— Een muur gelyk men meer vindt omringt haar. De tooren die een leyen fpits heeft, is aan de kerk gehecht.

Ik zou u niet zo lang over dit Dorp hebben opgehouden, als ik u niet diende te vernaaien dat men alhier in de kerk niet nog de zeldzaamheid vond, van een in 't latyn en hollanden gefchreeven verhaal der beluchte gefchiedenis de£ bevalling van de Gravin van Hennenburg, zuster van den vermaarden Graave Willem dén II. die drie hondert vyf en zestig kinderen ter eenéf dracht zou gebaard hebben, verwonende men u tevens het bekken dat ter gelegenheid van den A 3 dooP

Sluiten