Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de JONGE REIZIGER

; —— Ten vervolge. — -

Wandelende heb ik myne gedachten van het voorig tooneel afgeleid, en dewyl 'er zedert dat ongeluk weinig aanmerkelyks in de Gefchiedenis van Delft voorkomt, want het gebeurde in onze dagen is u bewust, zal ik u nog wat onderhouden over de voornaamfte handeltakken van deeze plaats.

Geen ftad in onze Nederlanden heeft zo gebloeid door de brouwer yen , als Delft.

Bleiswyk melt dat 'er van den jaar 1600 tot den tyd toe dat hy gefchreeven heeft, zeven-en. zestig fabricquen vernietigd zyn, men fchryft dit voornaamenlyk toe aan de bezwaarende keu. ren van Karei den V. en Fihps den II. terwyl vroegere Landsheeren dit Articul zeer begunirig, den.

De Laken fabricquen maakten ook hier voormaals grooten opgang, en het zogenaamde Delfpuik wierd overal in menigte vertierd.

Hoe vermaard de'Qelflche plateelbakkeryën, die zedert het midden der voorige eeuw al. hier wierden opgerecht, zyn, is over bekend.

My is bekend,dat een zeer kundig fchry-

ver daar over wel haast eene verhandeling het licht zal doen zien, in een groot en nuttig werk

over

Sluiten