Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door NEDERLAND: S5

iy. BRIEF,

i

FeRD.inand aan Charloïtjs^

Delft den aO Mei

gehoon geheel alleen Zynde heb ik my heden zeer wel gediverteert, en ik gaa het fchuldig offer van myn pligt afleggen, daar in begaande, dat ik urekenfehap geeve, waar meede ik raynen dag heb doorgebragt.

Ik ging ten acht uuren deezen morgen uit;, om eenige gebouwen te bezichtigen, en maakte dtfS een aanvang met de Oude Kerk, een fchoon gebouw, met een fraaije zwaare vierkante tooren voorzien, met vyf fpirfen, waarvan het middelde zich boven de hoeken verheft, als men deeze tooren aanziet, zou men denken, dac hy door verzinking der fondamenten overhelde, doch de waarheid is, zo men zegt, dat de bouwB 2 mees-

Sluiten