Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door NEDERLAND. 3*3

werkte beelden. Onder het Stadhuis is de Vleesch. hal, achter hetzelve een fteenen fchavot» waaronder men gewoon is de koorenbeurs te houden. 'Er zyn wel veele vertrekken in, die met portaalen in een loopen ,doch buiten Burgemeesters kamer , die met tapytwerk behangen is, waar in men eene tekening vindt van de Stad, een andere van een oud kafteel, en eene uitvoerige kaart van de rivier de Lek, buiten deeze kamer, zeg ik, zyn zy allen ouderwetsch, en van geen aanbelang. In de vierfchaar echter is een goed gewerkt koperen hek.

Van het Stadhuis gingen wy naar de Kerk, die in de Roomfche tydenaan Johannesden Dooper was toegewyd.

Deeze Kerk , welke zedert de herbouwing omtrent den jaare 1553 uiterlyk geene verandering ondergaan heeft, is een treffelyk gebouw, zo van buiten als van binnen. Men vindt thans in dezelve een uitmuntend fchoon gewerkt koperen hek, met mameren colommen. Een overheerlyk Orgel , rustende op een blaauw rnarrae. ren voetftuk, en zuilen van die zelvsn bouwftof. De zolder achter hetzelve is zeer net geftucadoort. Bezyden het orgel, en ter wederzyden van het koor, vindt men prachtige grafplaatzen, waaronder die van den beroemden Hieronymus van Benrning uitmunt. De andere vermaarde

man-

Sluiten