is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 1S5

deeld worden , en ter benadeeling der gezondheid ftrekken: In zeer veele Steden word op die dagen een markt van veelerley fnoeperyen gehouden , dit fuikergoed word met allerley verwen verfierd, en het gebak met blad-goud bekleed; even gelyk het de gewoonte is het fpeelgoed der kinderen met rood geel groen en blaauw op te fleren.

Om nu niet van het overlaaden der maag, waar uit te dier tyde zeer veele ziektens der kinderen ontftaan, te fpreeken, zal ik hier alleen dat geen ter nederftellen, het welk door de Overheid geweerd kan worden.

De fuikerbakker, voDrnamelyk de vreemdeling, neemt in het algemeen het uitwendig fchitterende meer in acht, dan wel het gezonde zyner waaren ; bedorven meel , vervalschte fpeceryen , en fchaadelyke verwen zyn doorgaans de hoofdingrediënten deezer fnoeperyen ; deeze deegachtige fpyzen ondergaan in de zwakke maagen der kinderen eene gisting, het hier uit ontftaane zuur kan het metaalachtige der verwen en het verguldfel derzeive eenigfints ontbinden, en tot een zeker werkend vergif maaken: deeze lekkernyen in grooter hoeveelheid gebruikt verwekken braakingen , waar door de kinderen nog in tyds aan het gevaar, het welk zy anders van dit vergiftigd deeg te duchten hadden , ontrukt worden , maar de weldaadige natuur is niet ten allen tyde zoo werkzaam, en dan hebben wy wel eens reden om ons te verwyten, dat wy, om onze kinderen voor een ogenblik door vermomde vergiften te vermaaken , den grond tot fleepende en dikwerf doodlyke kwaaien gelegd hebben. W.is het niet beter het verkor pen van dit ongezond tuig, vooral den vreemden, te verbieden, en hetzelve, wanneet M 5 hel

Van dï

zorge voorjon ge kinde ren.