is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van DE

ZORGE VOOR JON. GE KINDEREN.

]

: ■ < I i

i X

b

van

188 Geneeskundige

zonde lieden heeft deeze uitgewafenade ftof geen onaangename reuk, en is fterk electriek, daar dezelve by zieken of ouden walgelyk en pisachtig riekt; de meerder of minder hoeveelheid hangt van inwendige en uitwendige oorzaaken af , in eene drooge lucht is dezelve overvloediger , dan in eenen vochtigen dampkring; hoe fterker den omloop der vochten by gezonden is, des te fterker is ook de uitwafeming.

Op deeze gronden fteunt de ftelling, dat het voor uitgemergelde lighaamen zeer dienftig zyn moet zich na by gezonde volfappige menfchen te bevinden met hen onder één dek te flaapen, en zich door de' gezonde uitwaafemingen van de zodanigen als te verkwikken ; de dampkringen van twee onder één dek fhapende menfchen loopen in één even als twee druppen water, welke te na by elkander koomen, en de inzingende vaatjens flurpen daar van wederom zoo veel m, als zy in de omloopende vochten wederom te rug kunnen voeren, met dit onderfcheid, dat de zachter 3n met grooter drift nit de jeugdige vaaten uitgewaaide vochten door den uitgcdroogden gryzaard gesiaklyker ingezoogen worden, dan de ftinkende damp. tnng van het afgeleefden geraamte in de influrpende raaten van den volfappigen jongeling indringt ; dus noet de jongeling noodwendig hier by verliezen tervyl zyne gezonde uitwafeming den krachtloozen oulen, als door eene foort van natuurlyke overftorting :enen nieuwen leevens balfem in de aderen doet vloey! u ; om zich van de waarheid van eenen overgang der ntgewafemde vochten te overtuigen , behoefd men lechts by eenen fchurftigen te flaapen of het linnen an zodanig een aan te doen, en de geneeskundige .weeren, dat niets tot het in het keven houden