Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAS

NEERLANDSCH

JEUGD.

Indien mijn Poëzij ,U, Nccrlandsch jeugd! behaag:, Indien mijn pennewerk uw' hartjes kan beknoren, Indien gij lust hebt om mijn Versjes aan te hooren,

Dan heb ik nies geheel vergeefs mijn tijd gewaagt.

Bekoord door 't kundigfchoon vauAtPHzS'sKinderdicht, 'Zag menu, braave Jeugd', die JVerkjes greetig koopen; Dit doet mij cenigzins op uwe gunste hoopen

Hoewel mijn ftukjes zijn,, eenvoudig ingericht.

Dan 'k vlei mij egter , zo ge aandagtig leest en les Op ieder Voorwerp r met zijn toegepaste reede , Dat ge op hetJ'poor der Deugd met znlk een lust zult treden,

Als gij nu gretig wagt op 't Sint Niklaas Banket.

Ontvangt deez'Fersjes d'an,DicïitlkvendNeerUnds kroost, Lees, overdenk, en leer de Godsvrucht 't hoogst waardeeren, Dan zal de Tijd,fchoon 't lot haar rug u toe mogtkeeren? Nog leeren hoe de Deugd, haar oeffennaren troost.

A 2 DE

Sluiten