Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. i$

De oude Egyptenaaren hadden drieërlei diaeterifche voorichriften; een, het welk alleen de Priefterftand aanging; een, het welk Hechts in eenige byzondere Steden en Gewesten plaats had , en een , het welk voor de geheele natie gefchikt was , en waar aan zich een ieder onderwerpen moest O), daar de minfte onzuiverheid der huid by een volk, aan huidziekten zoo zeer onderhevig, den Priefterftand tot het volbren» gen van hun ambt onbekwaam maakte, kan men hgtelyk begrypen, waarom de wet voor deeze zoo allerbyzonderst zorge droeg. Pauw verzekert dat de Egyptifche Priefteren uit deezen hoofde , het volk opgelegd hadden, om elke maand een zacht buikzuiverend middel te gebruiken.

Zoo dra zich eene doorgaande ziekte onder het volk vertoonde, mogten geene ganzen meer tot fpyze geflagt worden, hoe zeer ook deeze vogel anderfints door geheel Egypten tot voedfel in gebruik was, de duiven waaren als dan byna de eenige geoorloofde fpyze.

Hoe voortreflyk zyn de Wetten , die Moses aan het Joodfche volk , aan fchurftziekten zoo zeer onderworpen, ten hunnen beste, met opzicht tot het voedfel voorfchreef; en kunnen wy in onze dagen wel iets van dien aart aantoonen? Justinus bericht ons, datXERXES onder andere de Carthagers het gebruik van honden vleesch, onder bedreiging van eene oorlogs verklaaring verbood O)5 het AediUtium Edi&um, betrof verfcheide foorten van fpyzen en

dran-

(*) Recherches Pbitofapb. f*r Ui Sgypt.&les QbimuuL ƒ.107.

Van di

gezondste Voed-

sels,

Sluiten