Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 Geneeskundige

LUKKBN BOOR. INSTORTEN,ENZ,

CudeRo' meinjcbe

Wil

/

§• II.

Eeven dit verdient iiieede met opzigt tot de bomvftellaadjen in agt genomen te worden , welke men by het voltrekken van hooge gebouwen, dikwerf zoo Onvoorzichtig en zonder nadenken, met gevaar van hun eigen leeven en dat der voorbygangeren, door de werklieden ziet opllaan.

In het Milaneefche wordt by het bouwen van huizen , naar de ftraatzyde een affchutfel van planken gemaakt, ten einde niemand, door het afvallend puin of andere bouwftoffen benadeeld worde.

Zodaanige ftellaadjen kan men , gelyk hier voor gezegd is, aan den handwerksman, offchoon zyn leeven'er meede gemengd is, niet overlaaten, zodra het van eene aanmerkelyke hoogte en uitgebreidheid is : tot het famenftellen daar van word dikwerf veel kunst en geoeffendheid vereischt, daar doch de leediggangers zich veelvuldig rondom hetzelve verzaamelen , ten einde de werklieden te begaapen ; er zyn zeer veele voorbeelden voor handen, dat zodanige ftellaadjen ingeftord zyn, en hier van kan elk een de rampzaalige gevolgen ligtelyk nagaan.

Men moet derhalven niet flechts op eene behoorlyke toeftelling en geëevenreedigde Hevigheid van foortgelyke fteigeringen het oog houden , -maar ook agt geeven , dat het nieuwsgierig gemeen daar van geweerd worde.

Na het hier voorgemeld ongeval te Rome, beval de Senaat dat Attilius zoude gebannen worden , en dat niemand voortaan zodaanig een vegtfpel zoude moogen houden, die niet voor 50,000 ponden

Sluiten