Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VSRGIF-

161N0. i

1

(

1 1

(a) Etementa Medic. & Chirurg. Foren fis p. 3j. (p) Medhim Fareujit Part. vi. p.

$86 Geneeskundige

De beroemde Plenk, fielt als teekenen eenetr voorafgegaane vergiftiging: „ wanneer een gezoncü „ mensch kort na het gebruik van voedfel of genees^ „middelen, door duizeligheid, maag- of buik„ fmerten , braaken en buikloop, vergezeld van kramp„ pynen, üuipen , fiaauwten, flaapzucht en dier„ gelyke toevallen word aangetast, wanneer de lip— „ pen, tong , tandvleesch , de maag en buik mett ,, een gevoel van hitte opzwellen, wanneer braa„ kende, of met den ftoelgang verfcheide vreemde: Moffen, als gekaauwde kruiden , wortelen, pad„ dtftoelen, poeders, zouten, pillen, of eenig on„ gewoon vocht geloosd worden, vooral indien dee« „ ze floffen, honden, katten of gevogelte die de„ zelve genuttigd hebben, den dood, of ten min„ ften heevige ziekten veroorzaaken O)."

Ba irmer heeft de kenteekenen van elk der ver-, giften, hunne verfchillende uitwerkfelen en de mid-delen, om van hun aanweezen overtuigd te worden,, zeer fraai byeen gebragt ( £) , en in waarheid zyn de i kenmerken der vergiften volgens hunnen verfchillen3en aart zoo onderfcheiden , en eenige derzelver verken zoo fluipend en onbemerkt, dat hunne ge-' ralgen zeer weinig van eene uit eene andere oorzaak intflaane uitteering verfchillen.

Van zeer veel belang is het werk over de Vergifen , zoo in het algemeen , als in het byzonder iet welk wy aan den Geleerden Gmelin verfchul- I

digd ;

Sluiten