is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatse, egelins. 461

j geeren gelyk hadden, waarvan ik echter eeven min, ; als van hunne geheele Philofophie , overtuigd ben, : zoo konden echter de wetten nimmer die geenen bejgimltigen , welke met verachting de banden der maat; fchappy verbreeken, en door hun voorbeeld leeren willen, dat men driest de Schepping trotfeeren, en : zyn aanzyn vervloeken kan , zodra eene heevige ihartstogt, onaangenaame gewaarwordingen, veivee'. ling zelf, ons de door de natuur ons aangeweezen piigten eenigermaate moeilyk maaken.

Men vond echter volken , welke de zelfmoord, inzcekere bepaalde omftandigheeden > verontfchulidigden, en aan elk burger, wien zyne plaatfing in 1 deeze waereld mishaagde , het door hem zoo begeerd ontflag gaven,- te Marfeilk had zelf de Overheid, een uit dolle kervel toebereid vergif, het welk zy kosteloos den geenen toereikte, die zyne beweegree* denen, waarom hy hetzelve begeerde, te vooren aan 1 den raad der zeshonderd open gelegd had ; toen Sextus Pompejus, naar Afia trok, vond by op het eiland Cea, eene voornaame 90 jaarige vrouw , welke, na dat zy haare meede-burgeren de oorzaak van haar verdriet in het leeven open gelegd had, zich zelf tot eene geweldige dood voorbereidde, en hem zelf verzogt deeze door zyne teegenvvoordigheid ■nog meerder plegtigheids by te zetten (£).

Ver-

fa) MrcH. Montaiove EJfai Livr. IE. p. 25Ö.

(b~) AelianUS befchryfc de Zeeden deezer Eilanders aldus: Confuetudo eji apud Ceos, ut ii, qui fenio plaat confetti funt. tanquam ad convivium , fe mutuo invitent, aut ad quoddam folenne jktrifcium convtniant & Coronati cicutam bibant, cutn Jibi ipfis

Gg 3 «*-

Vaw

Vkote-

rten ,

Moorden, en