Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a38 18 MEY 1796.

mede onder behooren, de Kerkenraaden en Dyk- of Polders - Collegien, Schippers, Molenaars, Grosfiers enz., ten einde zich daar na te gedragen.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verfiaan, de voorfz. Misfive, by appointement , te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om te dienen van. confideratien en advis.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Oudewater, in dato 17. dezer, houdende verzoek, dat door deze Vergadering moge worde gedecreteerd: dat het Decreet door de provifioneele Reprefemanten van het Volk van Holland, aangaande de dimisfie van H. Swavink, als Predikant der Gereformeerde Gemeente te Oudewater, op den 2. November 1795, op volftrekte voldoende gronden genomen, (en door een ander Decreet van 10. February 1. 1., gedeeltelyk illufoir gemaakt, waar by de Municipaliteit van Oudewater is gelast, om het maken van het grostal, ter vervulling van de plaats van gemelde Swavink te furchceren} volkomen effect moet forteeren, en dat de beroeping van een ander Predikant in de Gereformeerde Gemeente aldaar, onder geen voorwendfelhoegenaamd, langer zal worden uitgefteld.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan de voorfz. Misfive, by appointement, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om fpoedig te dienen van confideratien, en advis.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Kralingen, in dato 17. dezer ; houdende verzoek om afdoening van de zaak, hangende tusfehen de Burger A. van ds Laar, en de Grondvergadering al

daar,

Sluiten