Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 MEY 1796.

*39

daar; en voorts, om geïnformeerd te moge worden, of zy met onderzoek naar de fournisfementen in de geforceerde Geldnegotiatie voortmoeten gaan, volgens de aanfchryving van het Provinciaal Committé ; dan of zy op de nadere komst van de Commisfie tot onderzoek, door de provifioneele Reprefentanten benoemd, moeten wachten, als zynde zy door een van deszelfs leden geinformeert dat de Commisfie op nieuw was aangefteld, en daarom de Municipaliteit niet te fpoedig met het onderzoeken moest voortgaan; welke Commisfie by haare eerfte apparitie aldaar eenige quitantien had medegenomen van die genen, welke nog niet ten vollen aan derzelver verplichting voldaan hadden, doch die zulks nu voor het grootfte gedeelte zullen hebben gedaan , verlangende gemelde Municipaliteit dat die quitantien aan haar terug bezorgt worden.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Misfive by appointement te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om fpoedig te dienen van confideratien en advis.

Vervolgens is ter Vergadering geëxhibeerd de navolgende Misfive, om, ingevolge het decreet van gister, aan den Franfche Generaal Bournonville, te worden afgezonden, welke alzoo is gearrefteerd.

LU

Sluiten