is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 AUGUSTUS 1795. 109

den ter hand gefield, mede tot informatie en na,, richt."

Accordeert met voorfz. Register. C. B IJ L E V E L D.

Donderdag den 14

July 1796. Het twede jaar der Bataaffche Vryheid.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de conduite van het Provinciaal Committé ten dezen gehouden, te approberen;' en voorts by de Decreeten dezer Vergadering van den 27 Mei en 1. July 1. 1., genomen, voor zoo veel de verrekening van het gevraagde Gefchut en Geweer betreft, het welk reeds aan het Committé te Lande zoude mogen zyn afgelevert, of nog vóór het afloopen der termynen van betaling in de gemelde 60. Millioenen, afgelevert worden , by deze te perfisteeren; echter met dien verftaande, dat al zodanig Gefchut, Geweer en verdere Ammunitie, het welk niet zou mogen worden gerestitueerd, ook niet dan met den laatften termyn van Se quote dezer Provintie in de meergemelde 60. Millioenen zal worden gekort. En zal extract dezes aan het Provinciaal Committé gegeven worden tot informatie en om zich daar na tereguleeren. Terwyl verder hier van by Misfive aan de Nationale Vergadering zalwordeh kennis gegeven.

Het Provinciaal Committé heeft ingezonden eene Misfive van Prefident en Raaden in den Hove, gefchreven aan deze Vergadering, in dato 25. juny, et» waar van de daar by geopperde bedenking, het tweede poinél d'ir deliberatien, waar op deze extra ordiH 4 naire