is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c holland.

Debet: \ 1 Credit. I I f

Oe Quote' van Door Holland is

Holland in de voor de Fran-

gevraagde fche Troupes

ƒ42,000,000-0-0 betaald, na tot

voor de behoef- a«- December

tens tot de ad- *795 ter heb"

ministratie te ben afgeree-

Lande — ƒ 27,548,500 o o kend *- f %f5*i&& 8 4

_ ;— Aan de Land-

magt, na gely-

Waar van een kc afrcekening- 2,562,229 8 1 ix

derde deel be- Voor de extra

draagt ƒ 9,182,833 6 8 defenfie te Lan-

® ! de 2,3000 o o

NB. Als men |Voof de licen-

voor 6. maan- «atie der Zwit-

1 1 fers 300,000 o o

den, thans ver- 1Lrs _ , 0

verfcheenen, de Voor de Colo-

1 ir i j nien 100,000 o o

helft rekend, ™LU ' zoo als het be- Voor de Sambre hoorde, was en Maas-Arde Quote n^e, door de

f Jl4,2-0-0-0 Commisfie van

^ifdln^oude de Nationale

het deficit zyn Vergadering — 9H5» 14I 3

ƒ 7'463,99ï-8-8é > 6^102^811 q£

Alles falvo J 0,310,25011 32

faldo -— 2,872,57515 41

ƒ 9,183,833 6\ 8