is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ö SEPTEMBER

44*

„ ge quantiteit Wol heeft kunnen gefponnen, en tot. „ Laken gefabriceerd worden. Doch uit zulke extra „ gevallen een algemeen befluit op te maken, of t©

willen beweeren, dat origineele Spaanfche Schapen, „ zonder byzonder opzicht in de Duinen en Geest„ landen ïoopende of weidende, en aan allerlei weer „ geëxponeerd, in haar zelfs, men late daar, in haa„ re Lammeren, niet genoegzaam geheel zouden ver„ basteren, zoude tegen alle gezonde redekaveling; „ en ook (zoo den Advocaat Fiscaal vermeend) te„ gens de ondervinding aanlopen.

7. „ Dan by het project wordt erkent, dat de Vrugt„ baarmaaking der Duinen door middel der Schaa„ penweiding op zommige plaatfen minder gelukkig „ zoude flagen, doch teffens gepofcerd, dat zulke „ gronden op een andere wyze tot vrugtdraagendö „- gronden gemaakt kunnen worden. -— De Advocaat „ Fiscaal zal zulks ook niet tegenfpreeken ten aan„ zien van zommige dier gronden, welke laag genoeg „ leggen, om de nodige bevogtiging der grond te kun„ nen hebben en behouden; en die daar beneven fterk „ bemest en geroerd enz.worden; maar dat zulks in 't ge„ neraaf op alle de Buingronden met goed effedt zoude „ kunnen gefchieden, kan men zich niet beloven uit „ de aangehaalde Proeven nopens de Breezaap agter „ Velzen, dewyl, zoo men vermeend, dezelve be„ ftaat uit eene vlakte tusfehen hooge Duinen, welke H alzoo behoorlyke bewatering heeft, en boven diert „ die vlakte notoir fterk bemest en behaavend moet „ zyn geworden, indien ze onder andere Koolzaad „ in ordcutelyke maat voortbrengd; en gelyke be-'

mestiging en zorgvuldige behandeling moet zeker„ lyk de vermogende Burger van Eys, op zyne Bui„ tenplaats Berkenroode geëmploijeerd hebben, in-

dien hy met vrugt Siberifche Boekweit heeft kunnen

„ cuï.