Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*°

as SEPTEMBER 1796.

gadering ter Secretarie voorteleggen, tot Woensdag den 28. dezen

De perfoneele Commisfie, beftaande uit de Burgers van Royen, Goldberg en Sinderam, heeft, uit kragt van het appointement dezer Vergadering van den 12. September 1. 1., na eene nadere conferentie met de Adminiftrateurs der Domeinen van den Prins van Nasfau, gehouden te hebben, van advis gediend, op het daarby teruggaand advis van het Provinciaal Committé, en de verdere ftukken, fpeéteerende de Requeste van den Bailliuw en Municipaliteit der Stede en Lande van de Niervaart, gezegd de Klundert, om te hebben de fanétie dezer Vergadering, op een daar aan geannexeerd plan van belasting door hun geformeerd, en door een aantal Stemgerechtigde Burgers der voorzeide Steden geapprobeerd, teneinde alzoo in de dringendfte ^behoeften van dezelve plaats te voorzien.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, het voorzeide plan van belasting by deze te fanclioneeren, om dadelyk in werking te worden gebragt, en te blyven vigecren tot over zes jaaren, geduurende welken tyd gemelde Bailliuw en Municipaliteit wordt geauthorifeerd, om des noods, de daarby gearrefteerde belasting, van de onwilligen, by parate executie te j mogen invorderen; waartoe voor dezelve het nodige Oétrooi zal worden gedepecheerd.

De perfoneele Commisfie, beftaande uit de Burgers Kops, Rogge, Catenius, Sinderam en van der \ Goes, heeft, uit kragt van het appointement dezer Vergadering van den 13. dezer, op het gecommuniceerde, by Misfive van den 5. te voren van het ' Provinciaal Committé, wegens de jegenswoordige

Sluiten