is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 DECEMBER 1796. 73

„ pa'ste plechtigheid, in Ulieder naam, reprefentee„ rende het Volk van Holland, met een Extract uit „ Ulieder Decreeten zoude kunnen worden ter han„ den gefteld.

Edoch refereert zich het Committé tot het meerder verlicht oordeel dezer Vergadering.

Heil en Broederfchap!

In den Haag den 6. Het Provinciaal Committé van Dec. Het tweede Holland. Taar der Bataaf-

Vryheid. HEND*. VOLLENHOVEN,vt.

Ter ordonnantie van 't zelve J. F. LEEMANS.

Gelykheid, Vryheid, Brotderfchap.

Aan het Provinciaal Beftuur van Holland.

„ Op UI. Misfive van den 21. October 1. L, „ ontfangen, hebben wy de Eer, ingevolge Uiiei, der verzoek het volgende getuigenis te geven. — ,, Toen de Strandmeést-ers een behoorlyke Premie vol-

gens haar Inftructie- hadden uitgelooft, hebben zig „ vyf Mannen aangeboden om die ongelukkige te „ redden, toen heeft de Perfoon Ary Reyne Gouda „ zig begeeven voor aan met een Tóuw om zyn „ middel gebonden, welker einde-de vorige vier Man „ hebben vastgehouden, toen heeft zig voornoemde „ Perfoon van de overige vier afgefcheiden, en is

gegaan tot op den Bank waar tegen 't Schip aanftond, „ toen heeft hy zig begeven op.'t Schip, waar op „ toen nog was de Capitein en een Man, toen heeft „ zig de voornoemde Perfoon met de Capitein ba* E 5 « Se-