is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8s ao MAART 1797.

„ wagt; weshalven wy van gedagten zouden zyn, dat „ deze Commisfie als nog behoorde te worden ge-

qualificeert, om zo lang met 't vifeeren van 't Cre„ dentiaal, van 't in Diftriét van Zee en Meer, be„ noemde Lid, te fupercedeeren, tot dat door deze „ Vergadering, na gehoort te hebben,'tals dan door „ ons uittebrengene rapport, deswegens zal zyn ge-

disponeert."

Heil en Broederfchap! 19. Maart 179'. JAN van STYRUM.

JACOB van OOSTERWYK BRUYN. J. F. HOFFMAN.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verfiaan, dat aan den Burger Fronhof, in het 5. Diftriét tot Lid dezer Vergadering verkoren ; by Misfive, zonder refumtie, zal worden aangefchreven, dat de reden door hem tot bekoming van zyn ontflag aangevoerd, niet is van dien aart, dat het zelve aan hem kan worden verleend; met by voeging, dat hy dus verzogt word zich zo fpoedig doenlyk alhier te fifieeren, tot het bywoonen der Vergadering van het nieuw benoemd Befiuur.

Terwyl voorts de perfoneele Commisfie voornt. als nog wordt gequalificeert, om zo lang met het vifeeren van het Credentiaal, van het benoemde Lid in het Diftriét van Zee en Meer te fupercedeeren, tot dat, na dat het rapport der voorfz. Commisfie zal wezen ingekomen, deswegens zal zyn gedisponeert.

En zal Extraét dezes aan de perfoneele Commisfie gegeven worden tot derzelver informatie.

h