Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de BRAAKMIDDELEN. 3Ï

qüarin (7) deze gewoonte allerfchadelykst, daar de maag door zulk een verbazende hoeveelheid laauw water, met boter of olie gemengd, geweldig wordt uitgezet, verflapt, bezwaard, zoo dat dezelve zomtyds ten eenemaal buiten Haat geraakt om 't ingezwolge vogt weder uit te werpen, en hier door grooce benaauwdheden en andere ongemakken geboren worden. Behalven dat ook deze braakwyze zeer zelden voldoende genoeg zy.

Het kittelen der keeljpieren is niet minder ongenoegzaam; en kan mooglyk alleen dienen om de werking van eenig ander middel te verhaasten.

§. 14.

De Afarum en Gratiola, by vroegere Schryvers zoo geroemd voor de ontdekking der Ipecacoanha, hadden misfchien tegenswoordig dit vooruit, zoo zy anders maar in deugden met de Ipecacoanha overeen kwamen, dat ze inlandfche planten zyn; en uit dien hoofde alleen zoude men dezelve immer boven de Ipecacoanha moeten verkiezen: doch zoo lang't eerfie niet zeker bewezen.is, kan men op 't laatite niet wei aandringen.

Wel is waar, dat boerhaave (m), hoff-

H a n n (jt) , L in n JE, u s (V) , kramer (p) , g e r-

harö

CO Meth. med. Febr. c. 2. (ni~) Hist. plant. p. 558. («) Med. Rat. S. fect. II. c. 5. (o) Aman. Acad. T. FH. p. 307. (iO Comm. Nork. a. 1733. i>. 45.

Sluiten