is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de BRAAKMIDDELEN. 85

de Schryvers aangeprezen vindt. Dit zal my in deszelfs behandeling kort doen zyn.

Deze byzonderheid heeft de Scilla, datzy, buiten hare oplosfende , verdunnende, buikopenendc, braakverwekkende kragt, ook de pislozing fterk bevordert.

Uit dien hoofde verdient dezelve de voorkeur in alle borstkwalen, daar eene braking vereischt wordt; want de natuur in dezen de uitlozing door de waterwegen byzonder bemint.

Dus hebben horton (V) en iiuxham (t) in die zware benaauwdheid , door de verminderde kwyling, in het derde tydperk der kinderpokjes, veroorzaakt, 't oxymel fcilliticum als braakmiddel verkoren, om dat 't ook de waterlozing en floelgang bevorderde, welke beide in dit tydftip dikwerf ontbreken (11).

In eene fchielyke opflopping der fluimen in een long-ontfleeking, en daar op volgende moeielyke ademhaling, heeft de zelfde huxham (ü), na genoegzame aderlating en vermindering van de koorts, een braakmiddel uit oxymel fcilliticum, met zeer veel nut gebruikt, byzonder, zegt hy, om deszelfs verkoelende, verdunnende, buikopenende en pisdryvende kragt.

Tis-

0') Pyretolog. df febr. inflamm. c. 10. p. 105. CO T. II. p. 143. ^ C«) Z. ook rosi:n van rosenstein Ziekten der Kinderen, bi. 263. CO /. Lp. 184.

F 3