is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,74 p. WALCK1ERS

gebruikt, of een waterdrank, waarin twee of drie drachmen gekookt zyn , purgeert zagter dan de fcammonie', wier plaats men aan dit inlandfche gewas zou kunnen inruimen. Onder de ontbindende en pisdryvende middelen komt het ook in aanmerking. Alleen wordt het wel niet als een braakmiddel gebruikt, maar kan by andere gevoegd worden.

De verfche wortel van gemeen blaauw lisch (iris nostras officinarum) is zeer fcherp en hevig in zyne werking. Hy ontlast vanboven en vanonder. Het fap wordt, van één tot drie lood, in vleeschnat gegeeven. Droog zynde, bezit deeze zelfde wortel naauwlyks eene buikzuiverende kragt, en behoort tot de klasfe der ontbindende artfenyen. Als braakmiddel, is hy byna niet in gebruik.

De vlier (fambucus cymis quinquepartitis, caült arboreo linn. [pee. plant.) en de hadig (ebulus of fambucus humilis) bezitten eene zo geweldige kragt om braaking en ftoelgang, fomtyds ook wa« terloozing te verwekken , dat zy van fommigen voor vergiften worden gehouden (h). Men moet 'er derhalven voorzigtig mede te werk gaan. De kragt zit in de bladen , in de middelfte fchors, vooral van den wortel, en in het fap. Van de eerst - uitbreekende bladen (juli), versch geplukt,

worde

(K) Conf. Eph. N. C. Dec. II. a. 7. obf. 170.