Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23ó P. WALCKIERS

patisch. In 't begin is zy veelal fympatisch, ontftaande uit eene kwaade gefteldheid der maag, 'czy dezelve te langzaam verteert, of met eene zuure, galagtige of flymige ftof belaaden is. Zeldzaamer zyn de gevallen, waarin men het ongemak moet toefchryven aan- een gebrek in de baarmoeder, of in eenig ander deel. Dus -heeft baglivi eene fcheele hoofdpyn gezien, die zig voegde by nierenwee ,' aan de zyde, daar een fteen zat.

Schoon de eerfte oorfprong meest in de maag gelegen' is, wordt nogtans de kwaal, wanneer ze inwortelt, idiopatisch, doordien de zenuwen meer gevoeligheid, meer vatbaarheid voor prikkeling verkrygen, en de vogten eene fcherpte aanneemen, welke, allengs ih 't ligchaam geboren, wegens het gebruik van nadeelige voedfelen of artfényen, een gebrek in de'fpyswegen, of verminderde uitwaasfeming, naar de lydende deelen gevoerd wordt,en zig aldaar plaatst.

Deeze dus vergaderde fcherpte fchynt groote overeenkomst te hebben met die, welke in het voeteuvel (&), in de F&*> en in de rheumatieke ziekten de zenuwen prikkelt. Andere kwaade ftoffen, vanbuiten opgenomen, en in 't ligchaam vermenigvuldigd, kunnen egter het zelfde ongemak

voort-

(T) Veelen. die larg met fcheele hoofdpyn waren gekwèld geweest, heb ik, by 't afloo.peri der pyn, podagra Zien.krygen. - ■• -

Sluiten