Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'5°'8' ii APRIL i?9f.

het Provinciaal Committé, om deswegens te dienen van confïaeracien en advis.

Aan' de Orde van den dag zynde, de propofitie van den Burger van Mark op gister gedaan.

Is, na dat deswegens door verfcheiden Leden zo mondeling als fchriftelyk was geadvifeert, by appel nomina! rondvraag gedaan, en gedecreteerd : dat op morgen door eene plechtige Commisfie, op dé gronden en motiven van de voorgenoemde propolu.e, van de Nationale Vergadering, zal worden ver* zogt ae mtrekking van derzelver Decreet, van den

m i. n * "Ti aflaa"nS eto ^n de protestje by het gemelde voordel gevoegd, en dat van deze fcmarcfie, by Misfive aan de Hoogst. Geconfereerde Machten der andere Gewestent zal worden kennis gegeven, zonder dat daar by eenige aan* maaning tot een gelyken ftap zal worden gedaan.

fcn zyn vervolgens , tot de gemelde Commisfie benoemd, de Burgers Loosjes, Gildemeester, Mol, deSonnavüle Bojé, Schryver, Glazecas, Pietersfe\ Geelvinck en Wannaar ; terwyl de Burger Loosjes is verzogt, van op morgen ogtend in deze Vergadenog., voor de refumtie der Notulen, te communiceren de aanfpraak, welke hy ter.dezer materie aan de Nationale Vergadering zal doen,

Wyders is de Secretaris gequalificeert, om zich op morgen ogtend, by den Prefident der Nationale Vergadering te vervoegen, ten einde van denzelven te verneemen of de Commisfie tegens een uur ter welgemelde Vergadering zou kunnen worden geüdfmtteert.

De Burgers van Oosterwyk Bruin, Boomhuys, Lalkoen, van Halmaal, U'etzler, peekn, m van

Sluiten