Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5H 12 APRIL 1797. ■ >

N.45. Forften. 50. peelem

46. Klompenhouwer, 51. Wormer,

47. Van Marle. 5 2. Kerkman.

48. Schutte. 53-Koeremans. 4P.PyL 54. Keyzer.

De Secretaris heeft gecommuniceert, dat hy zich by den Prefident der Nationale Vergadering hadt vervoegt, om het uur te vernemen waar op de op gister gedecerneerde Commisfie ter welgemelde Vergadering zoude kunnen worden geadmitteert, en dat de Prefident hem had-gezegd, dat hy hier van kennis aan de Nationale Vergadering zou geven, het uur vernemen, cn daar van aan deze Vergadering communicatie doen geworden.

Vervolgens heeft de Burger Loosjes pradefture gedaan van zyne aanfpraak, welke hy, aan het hoofd der Commisfie, ter Nationale Vergadering voorneemens was te doen 9 welke aanfpraak, zo als die hier na is geïnfefeert, door de Vergadering is geapprobeert, en den Burger Loosjes voor de in dezen genomene moeite bedankt.

Intusfchen door een der Secretarisfen van de National Vergadering kennis gegeven zynde, dat dezelve Vergadering de Commisfie tusfehen een en half twee uuren zoude afwachten, zyn de Leden derzelve (na dat voor af de feerctesfe in deze zaak opgclegt, door den Prefident was opgeheven geworden) met de drie couleurige Efcharpe voorzien, en voorafgegaan door een Kamerbewaarder en zestien Bodens, uit deze Vergaderzaal, naar die der Nationale Vergadering vertrokken, en is de Vergadering intusfchen tot de gewoone bezigheden overgegaan.

De Commisfie ten twee uuren geretourneerd zynde,

heeft

Sluiten