is toegevoegd aan je favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S5o ia SEPTEMBER 1797.

„ qiet anders advifeeren, dan dat hét verzoek by „ deeze Requeste gedaan, zou behooren te worden „ geweezen van de ha; d.

„ Egter refereeren wy ons , het gemelde adree „ hier by exhibeerende, aan het meer verlicht oor„ deel der Vergadering. .

A. LOOSJES, P.z.

C. G. R. van MARLE.

JACOB van OOSTERWYKBRUYN.

JAN GLAZECAS.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verdaan, het voorfz. Rapport'te houden in advis, tot Donderdag ranflaanden, en het zelve intusfchen ter viiie van de Leien op de Secretarie voor te leggen.

De Perfoneele Commicfic, op den 6. July I. 1., benoemd tot het opmaken van het refultaatder Stemming, over de aanneeming of verwerping van het ontwerp van Conititutie, in de refpeeïive Grondvergaderingen op den 8. Augustus, binnen dit Gewest gehouden, heeft het navolgende Rapport uitgebragt:

Medeburgers!

„ Na dat fuccesfivelyk ter Secretarie de gedrukte „ verbaalen der Stemming, over het ontwerp van „ Conftitutie, ingevuld en meest al behoorlvk on5, dertekent, waren ingekomen, hebben wy alle de-

zel-