Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43* 19 SEPTEMBER i797

gadering te inviteeren, het zelve vreugdefeest me$ hunne tegenwoordigheid te willen verëeren; terwyï met voorkennis van den Prefident der Nationale Vergadering , de Leden der onderfcheiden Collegien, zich' in de Zaal van het Nationaal Hotel zoüdèn begêe^ ven, alwaar de Franfche Minister, gemelde Generaal en zyn Staf zich zoude laten vinden, ten einde dezelve naar gemelde plaats te geleiden.

Zyn de Burgers van Follenhoven en van der Jast, Verzogt by den Prefident der Nationale Vergadering te infor meeren, óf alle de Leden der Nationale Vergadering zich derwaards zouden begeeven, dan we! eene Commisfie uit dezelve, om daar van op mor. gen rapport te doen.

De Prefident heeft de Vergadering tegen half vier Huren gefcheiden, en geadjourneerd tot morgen middag ten twaalf uuren.

ii?bno"/r,~ ^ 'o"o i'i sbfi "c f,'!"*>i'ïd*l$b93 fio -■ ~^ff

bh ncv oio' jïu air mtstf nsnvs .liiJ or. , r ■ '• Ir-TorJ

4BS1 .enogiom zsb f nficdilcl/l sb qsI/(sod oi-'rdv sb!' nsjb sbn s -Ar-. v.;-huo:\ 91 pabhofl ,in9i . ïb 'i'-rl flfivXniguc'jv ïsb iaat 9fcm J*H n«v süvj'J db ,s«b-

Sluiten