Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP.

Vrydag den 22 December 1797.

HET DERDEJAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID»

PRvESIDE.

Adriaan Loosjes, P. z.

PR/ESENTIBUS.

N. 1. 2.

3. Pietersfe.

4. Van Halmael.

5. De Monyé.

6. Geelvinck. 7-

8. Schuitemaker.

9. Oltmans.

10. Nolet.

11. Schryver. 12.

13. Wennekers.

14. Vollenhoven.

15. Verhell.

16. Spyker.

17. Van Osfenberch.

18. Gildemeester. ï9«Taunay.

20. Losberg. ai. Van Marle. 22. Teule. _ 23. Wetzler.

24. Van Hare.

25. Klompenhouwer»

26. Kosters.

27. Hallemans.

28. Verbeek.

29. Hambeek.

30. Hoitsma.

31. Calkoen.

32. Havart. 33-Vermaat.

34. Schut.

35. Kerkman. 36.

37. Peelen.

38. Van der Kemp.

39. Van der Dusfen,

40. By voet.

41. Reyne.

42. Moll.

43. Keyzer.

44. Glazecas.

Kk £45.

Sluiten