Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34* *6 JANUARY 1798.

Waar op na deliberatie y is goedgevonden de voorfz: Requeste, by appointement te dellen in handen van het Provinciaal Commicté, om te dienen van confideratien en advis.

Is gelezen de Requeste van Mozes Lehman, Koopman, woonachtig in den Haag, met eenBylaag, om de redenen by de Requeste geallegeerd , verzoekende dat hy door tusfchenkomst van het Hof van Holland , van Wethouderen van Rotterdam moge erlangen, dat opzichts des vidimi van Wethouderen van den Haag , de betaling zyner per Centen van den Boedel van den acceptant des Wisfels , Nicolaas Donker/loot van Rotterdam, moge worden geordonneert , ten einde hy in zyne kommerlyke omftandigheden, als nog tegens eenen totaalen val en ondergang mag worden befchouwd.

Waar op , na deliberatie , is goedgevonden de voorfz. Requeste en Bylage , by appointement te ftelien in handen van den Prefident en Raaden van het Hof van Holland en Zeeland, om te dienen van confideratien en advis.

Is gelezen de Requeste van Daniël van Beek , Jlermanus Feldhuyzen, Jan Buytenwyk, Willem yan Braband, Willem Rofeudaal, Adam Sprang, Pieter de Bruin, H. van den Bogaard, Jacobus Veering, Kors van der Laan , en Jan van Zorgen allen , uitgezonderd twee, geboren Leydfche Burgers, en gediend hebbende in de voormalige Staatenwagt te Leyden; met een Bylaag, om de redenen daar by geallegeerd , verzoekende dat ieder hunner, hun levenlang mogen blyven genieten 28 duivers 's weeks, welke zy , toen zy nog in dienst ".varen , hebben genoten,- in te gaan met den dag

hun-

Sluiten