Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 JANUARY 1798 o8f

GECONTINUEERDE VERGADERING,

De Leden yan 's Morgens prefent, uitgenomen Taiinay.

Ontfangen eene Misfive van de Nationale Vergadering, reprefenteerende het Volk van Nederland, in dato 17 dezer Maand, daar by overzendende het ten zelve dage genomen Decreet ten opzichte van de gedecreteerde Geldheffing van den 5 December 1. 1., en eene gefchreeven Copie der Publicatie deswegens geëmaneerd, zynde gem. Misfive hier na volgende geinfereerd.

Gelykheid, Vryheid. Broederfchap.

De Nationale Vergadering, re■ prefent eer ende het V°lh van Nederland.

aan

De Hoogstgeconftitueerde Magt, genaamd het Provinciaal Be-. ftuur van Holland.

Medeburgers !

Terwyl wy van de overige Gewestelyke Beftuuren» ten opzichte van de by ons op den 5. December laatstleden gedecreteerde Geldheffing geene andere dan weigerende, of ten minden uitiïellende antwoorden ontfangen hebben, heeft het ons tot groot genoegen verftrekt, door Uwlieder antwoord geïnformeerd te wor<* den van Uwlieder Decreet, waar by Gylieden door het. fpoedig en volledig beantwoorden aan onzen wen&du Pddd 3 •*

Sluiten