Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 G. S C H U T T Ê, over het

Geduurende deezen tyd kreeg hy geene aanvallen, doch de beeving en duizeling bleeven hem by. Zo dat hy zomtyds nederviel, doch zonder ftuiptrekkingen.

(2) James ewart had ook de vallende ziekte. Men gaf de Zinkbloemen, trapswyze opklimmende; van 1 tot 18 greinen; doorgaands volgde op elke gift walging en zomtyds zweet, hier na hielden de aanvallen op, en de lyder was geneezen, behalven zyn gezigt, waar aan hy ook ongefteldheid gekreegen had, doch het welk wel ras door kwikmiddelen herfteld wierd. Deeze Man had acht of negen jaaren de vallende ziekte gehad.

(3) William falconer, dezelfde ziekte hebbende, had reeds andere middelen te vergeefs gebruikt; men gaf hem van de kleinfte giften Zinkbloemen tot eene halve drachma toe, tweemaal 's daags. Hier van gevoelde hy verligting, doch de lyder verloor zyn kracht, het maakte hem walging en opende zagtelyk de buik.

(4) Alex. leith gebruikte twee fcrupels 's daags, tegens de vallende ziekte, zonder eenige uitwerking.

(5) Joh. murray oud 60 jaaren, nam voor zyne engborftigheid tegen de nagt een grein Zinkbloemen ; hier van erger wordende nam hy twee greinen, doch zonder verbetering. De Vilulce Thebaic. er. het elix. paregor. kwamen de verheffing altyd vuor.

(6) Da.

Sluiten