is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBRUIK der' ZINKBLOEMEN. 117

zyner flaap verwek kende en omloop - verfnellcnde kragt in geene behoorlyke giften konde toedienen O)- De Heer hagen vermengde ze met de quasfia, en vond ze in deeze vermenging een zeer goed middel in de hyflerifche toevallen. Jan lino 0) liet ze tot een flikbrok maaken met het een of ander conkrf.

De Heer stark (u) heefc ook de Spiauterbloemen op verfchillende wyzen voorgefchreeven; hy vermengde ze gewoonelyk met den wynfteenroom, en liet 'er nog een afkookfel van amica, pokhout, zoethout en zoortgelyke geneesmiddelen by drinken; deeze vermenging van wynlteenroom "met Zinkbloemen beviel aan den Heer stark daarom , om dat zy alzo de flym in de darmen beter oploslen, en dus haare werking nader aan. de ingewanden kan gebragt worden; dog den Schryveren van de Allgemeine Litteratur- Zeitung komt deeze vermenging niet goed voor, om dat, zeggen zy, alle kalken door byvoeging van zuuren gewisfelyk verandert worden (v) : dit is zeker zo ten opzichten der Scheikundige eigenfchappen , maar of hier door te gelyk de geneeskrachten veranderen, is zo gemakkelyk'niet te beflisfen, vermits

de

0) Ibid. p. i^ï.

O) Journal de Medecine de Londres , Trad. Franc. Tom. XVII. p. 43.

O) Auszuge aus dem Tagebuche , &c. vom 17 81 Ms 1782. pasfim.

O) Allg. Lifter at. Zeitung, N°. 178»

H 3