Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*38 J. ROBOL, OVÉR II Et

j^t. Flor. Zinci gr. viij. Sacch. Albisf. dr. ij. Cinnab. Nativ. gr. iij. M. F. Puk. N*. xij. Om 'er drie daags van te gebruiken.

Naa twee dagen deeze poeijers gebruikt te hei> ben, verhaalde zy my zig niet erger te bevinden i en geen ongemak van het middel te hebben gehad; Zy fcheen in het tegendeel eenigzints ruimer op de borst, en 'er was een overvloedig roodagtig zetfel in het water gekomen.

Zy ging eenige dagen voort rfiet het gebruik van dit middel, dog in plaats van viij. liet ik xij. greinen van de Flores onder de xij; poeijers mengen. Dagelyks loosde zy toen een welgekookté en rykelyk bezonken pis , zy voelde zig ruimer öp de borst, de pyn in de zyde verminderde, zy raakte overvloedige fluimen kwyt, het geen zy nooit te voren had kunnen doen ; daarenboven verhaalde zy my eenige beWeeging ih de vingers van de zamengetrokkene hand te kunnen befpeufen; devvyl zy nu met meerder gemak gaan konde, raadde ik haar zo veel mogelyk de beweeging aan.

Ik beval haar toen dagelyks vier poeijers te gebruiken ; dan hier door gebeurde het, dat zy eenigzints bloedige fluimen loosde, het geen ik egter voorkwam, wanneer zy wederom het voorgaande getal van drie dagelyks innam.-

Vati

Sluiten