is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP

DAGBLAD

Van het Verhandelde ter Vergadering van de Provisioneele Repraesentanten van het

VOLK VAN HOLLAND.

Donderdag den 2 July 1795. des namiddags ten half vyf uuren. HET EERSTE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID. De Notulen der voorige Vergadering zyn geresumeerd en ge- arresteerd.Is gelezen het Credentiaal van de Municipaliteit van Schoonhoven , op den Burger Gysbert Stam, welke na het afleggen van den gewonen eed, en dien van Secretesse ter Vergadering is geadmitteerd.

De Burger Abraham van Schelle, heeft als Bailliuw van beide de Noordwyken, Langeveld en Offen den eed van zuivering en dien der ambtenaren afgelegd.

De Burger A. J. de Bordes, heeft als Commissaris van de beleeningsbank te Amsterdam den eed van zuivering en dien der amb

tenaren, als mede van geheimhouding en op de instructie hem ter hand te stellen, in handen van den Praesident afgelegd.

Zyn gelezen de volgende stukken:

Request van P. Roskes, eerste Klerk ter Secretarie van Ouddorp en onderhorige polders, op het eiland Westvoorne, verzoekende, indien nodig geoordeeld mocht worden , om aldaar een OnderCommis ter geregelde bezorging der fournitures in de casernen voor de Troupes aantestellen, dan met dien post begunstigd te mogen worden. Aan het Committé Militair, om na behoorlyk on

zoek, na den persoon, alsdan te handelen zoo als zy meenen zullen te behooren.

Request van de Burgers Spaan van Kollen en R. Erkelens , te Kouderkerk, houdende klagten over de Municipaliteit aldaar, verzoekende

op hunne bezwaren te worden gehoord, en inmiddels surchance der executie van het tegen den eersten gewezen vonnis Het

eerste point aan het Committé van Voorlichtin om advis. Het tweede aan het Hof, om Maandag daarop te berichten,

Re-