is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BI. 1433

HANDVESTEN,

PRIVILEGIËN;

VRIJHEDEN, VOORREGTEN, OCTROOIJEN,enCOSTUMEN

DER STAD

DORDRECHT.

stee §tob §»ê§«6§TO§§»§^ê mm

ZEVENDE AFDEELING,

Bevattende de Brieven, federd de afzweering der Graaflijke Regeering, tot het fluiten van den Vrede van Munfter.

Provifwneele Sententie van het Hof van Holland\ tujfchen die van Dordrecht, Reaniranten of Doleanten ter éêner, en Dijkgraaf en Heemraaden van Arkel, met die van Gorinchem en hunne Gevoegden , Gerequireerden en Oppofanten , ter ander er zijde; waar bij verklaardwordt, dat de eerfigemelden de Kreek of Kil bij Werkendam mogen toedammen% onder cautie, van dezelve, indien het noodig bevonden wierd, weder te zullen openen.

ï 3. Novemher 15 8 1.

iMollifIPte difrerenten gerezen tuflchen den burgemeefters §V\BsHI ende re&ierders der ftede van Dordrecht requiranten 3g%w||g ofte doleanten ter eenre ende den dijcgraefF ende S^Sskif^ heemraeden tflants van Arckel met die burgemeeftereu S^^gg^S ende regierders der ftede van Gornichem ende anderen hun geaffocieerden ofte geuoechden gerequireerde ende oppo-

Xxxxxxxx fan-