Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PARAPHRENITIS. 33

hebbende, liet ik de plaats alleenlyk droog verbinden.

Den i2den, igden, i4den en isden, was de borst zeer los; zy had nu en dan ontlasting, de tong was natuurlyk, de koorts minder, ook lag zy, geduurende dien tyd, in eene aangenaame uitwaasfeming: ik volhardde in dezelfde geneesmiddelen.

Den i6den, hoestte zy wederom, en was min of meer benaauwd, ook befpeurde reen eenige koorts*

Den ijrden , vond ik haar opzitten, geduurig uitwaasfemende, terwyl de hoest vry minder was, en ik geene koorts befpeurde.

Den 2often, befpeurde zy wederom eene pyn in dezelfde zyde, ik liet haar, zo als te vooren, eene Spaanfehe Vliegpiaaster aanleggen, en fchreef haar eene mixtura aperiens laxans voor. Eindelyk, uit hoofde van haare zwakheid, befloot ik deeze geneeswyze, door haar de Kina , met de Salia neutra gepaard, toetedienen, waar op zy wel dra haare vorige kragten wederkreeg. Veele lyders van dien aart had ik in deeze maand te behandelen , (waar onder 'er verfcheide waaren, die veele toevallen hadden, overeenkotnftig met die, welke men in eenige ontfteking van het mediastinum waarneemt, dan, die op het gebruik van braaken buikzuiverende middelen wel dra verdweenen,) en geen wonder, want door het aanhoudend flappe

XVI. deel. C weir

Sluiten