is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PARAPHRENIT IS. 107

alzoo hy ook takken aan het Diaphragma geeft) zoo als wy te vooren herinnerd hebben. 1 Maar nadien dit in grooter betrekking tot de Lever Haat, zullen wy hier affcheiden, tot wy in onze taak over dat ingewand zullen fpreeken. Ondertusfchen kan men hier bevroeden, dat de ontfteeking van het Diaphragma zeer gemakkelyk een Vomitus te wege kan brengen, te meer daar ook nu de hersfenen ontfteld zyn; 't welk alleen, zelfs in veel minder graad zynde, dezelfde uitwerking kan hebben (f).

Nu is bekend dat in de Paraphrenitis de zenuwen zeer ligt de Maag enz. kunnen aandoen , zonder hat Peritonceum te omdellen; maar wanneer wy de Maag als: ontftooken befchouwen, door het ontftooken Middelrif, dan is het niet wel te gelooven dat het Peritonceum zoude vry blyven.

Het is dan de Vraag, hoe men deeze bykoomende Gastritis onderkennen zal. - Als Wy boerhaave, en stoll, daar hy den eerstgemelden weder copieert (u), nagaan , zullen wy flegts twee Symptomata aangeteekend vinden, welke ons nogthans genoegzaam in 'c zekere ftellen, noopens deeze ziekte in de Paraphrenitis. Namelyk de braaking en de hik; het welk op deeze wyze te verdaan is, dat zo wanneer de Paraphrenitis ook uit eigener aart de meeste verfchynlèls van een

Gas*

(Y) Van swieten, Comm. T. I. p. 435. («) /lphor. de 'c. c. Febr, §. 290,