Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thiel,

i

. i i

2 1

r I

l

5^2 NIEUWE NEDERLANDSCHE

van Oosterhout, Hendrik van Rykbeek, Pieter ten Bosch, Jasper van Galen, Jan van Leeuwen J. Dz., Herman Jacob Dykmeester; tot Seeretarisfen, Ryk van Gytenbeek en Gerrit van Riemsdyk.

„Deezen werden terftond door't Committé op 't Raadhuis ontboden, en namen hunne verkiezing aan. Het Committé publiceerde voorts, dat de Burgers,die iets regende gedaane benoeming mogten hebben in te brengen, zig hadden te vervoegen by het Committé", dan wel verre van bezwaren te hooren, werd de Publicatie beantwoord met een algemeen hoezee! vive la Nation! Hier na werd door de nieuwe Regeering 't Committé bedankt; dit ging voorts af, en de nieuwe Regeering nam terftond zitting. Vervolgens heeft men Maandag 2 February voor 't Stadhuis met alle ftatie den Vryheid&boom geplant.

Dezelve was door een aantal jonge Bur» geresfen opgefierd. By den optogt met den boom naar de Markt, trok een Detachement Husfaaren te paard , en eenige Infantery vooruit; hier op volgde de Vryheidsmuts, >p een ftok gedragen; verder verfcheidene 3urgers met groene takken verfierd, die den )oom droegen; toen 't Committé Revoluionair, gevolgd door 46 jonge Burgeresfen n 't wit gekleed, en methetNationaaleTee;en verfierd; daarna de Municipaliteit, als nede de Burger-Krygsraad: waarna een root aantal aanfchouwers volgde. De trein /erd wederzyds door gewapende Militairen ezet. Toen de boom geplant was, werd

door

Sluiten