Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 1795. 989

door de voornaamfte Afteurs en AcViccs reeds Amgeleerd is, of wel dusdanige fchikkingen metsTELbeiien de (tukken te maaken, als hé' meest ter dam. reüsfite van het voorgefteide oogmerk zal kunnen dienen.

Wyders wierdt bedoren om na de viering van het Vryheids-Feest, de gewoone Zittingen vcor dit Committé alleen, ingevolge voorheen gedaane advertisfement, te houden des Woensdags en Vrydigs ' voormiddags.

In de bovenftaande Handelingen hebben wy niet vermeld gevonden het volgende Adres,het welk in genoegzaam alle de Dagpapieren gedrukt ftondt:

VRYHEID. GELYKHÉID. BROEDERSCHAP.

Het vereenigd COMMITTÉ van OM WE M TELI MG, refedeerende te AMSTERDAM, aan hunne MEDEBURGERS in dit GEMEENEBEST.

Het Committé Revolutionair te Amfterdam, na de heugchelvke Omwenteling aldaar, in die nuditeit hebbendé gedefungeert, heeft het egter van zyne plicht geoordeeld, onophoudelyk voort te va3ren in het algemeen voortzetten der Omwenteling. Dan deeze werkzaamheden, de weinige Leden dit Committé uitmaakende, te zwaar vallend - , heeft het zelve zich geaddresfeerd aan de verfchillende Committées in andere Steden opTtt 2 ge-

Sluiten